yabo亚搏手机版app

Faculty
Faculty
Current Location:homepage  Faculty  Faculty

Division of Steel and Timber Structures Engineering

DirectorYue Wu

Vice Director Wenyuan Zhang, Lanhui Guo

FacultyShizhao Shen, Sumei Zhang, Xin Chen, Yongsong Shao, Zhenyu Wu, Enchun Zhu, Feng Fan, Changyu Cui, Yuyin Wang, Xudong Zhi, Lianyi Zhang, Bin Yang, Ying Sun, Xiaoying Sun, Yukun Ding, Huazhang Zhou, Chaorong Zheng, Yue Geng, Changyong Liu, Huihuan Ma, Qingwen Zhang, Shuang Niu, Huamei Mo

 

Division of Concrete and Masonry Structures Engineering

DirectorZhenyu Wang

Vice Director Wei Zhou, Xiangguo Wu

FacultyWenzhong Zheng, Chaoying Zou, Fenglai Wang, Ximei Zhai, Hua Yang, Guangyi Liu, Qiong Hu, Ying Wang, Hongbin Jiang, Xiangguo Wu, Xiaomeng Hou, Jiachuan Yan, Daiyu Wang, Faqi Liu, Yonghui Wang

 

Division of Geotechnical and Underground Engineering

Director Xianzhang Ling

Vice Director Aiping Tang, Qingli Hu

FacultyHuijun Jin, Youqing Wang, Mingguo Qiu, Yue Yang, Qingyuan Jiang, Lin He, Shaojun Wang, Jian Chen, Jianxun Geng, Liang Tang, Kai Sun, Haolin Yu, Xuejun Wu, Shijie Zheng, Xu Yang

 

Division of Disaster Prevention and Mitigation Engineering & Bridge Engineering

Director Hui Li

Vice Director Changhai Zhai, Anxin Guo

FacultyLili Xie, Bin Wu, Wensong Zhou, Min Liu, Wenli Chen, Hongwei Li, Shuang Li, Dongyu Zhang, Peng Zhao, Jian Wang, Yong Huang, Zhen Wang, Yong Ding, Suchao Li, Shujin Laima, Weiping Wen, Duofa Ji

 

Division of Engineering Mechanics & Ocean Engineering

Director Guangchun Zhou

Vice Director Qiang Li, Zhenggang Cao

FacultyGuangyuan Wang, Jinping Ou, Wei Wang, Zhongdong Duan, Dagang Lu, Xiaoru Ma, Jilong Li, Baohua Shan, Hongzhe Dai, Yuequan Bao, Mingming Jia, Xiaoyan Lu, Boyi Zhang, Yu Zhang, Wei Zhao, Xiaohui Yu, Honghao Li, Jing zhong, Kun Liu, Liang Li, Mingzhi Wang

 

Division of Civil Engineering Materials

Director Zheng Wang

Vice Director Yingzi Yang, Xiaojian Gao, Guijun Xian

FacultyXinchun Guan, Yading Zhao, Zhishan Huang, Xueying Li, Huigang Xiao, Guofu Qiao, Lei Zhao, Chen Wang, Shuang Lu, Chunsheng Zhou, Hongwei Deng, Jingzhe Mang, Baoyu Lu, Limin Fan, Yongli Wang, Xiang Xu, Yushi Liu

 

Division of Contraction Management

Director Qingpeng Man

Vice Director Xiaodong Yang

FacultyYaowu Wang, Yongxiang Wu, Shoujian Zhang, Yunbo Li, Lixin Sun, Wei Wang, Chengjie Xu, Dechen Yang, Xiaolin Yang, Liangbao Li, Liping Ran, Dan Wang, Hong Zhang, Shuangliang Tai, Feifei Cheng, Yuna Wang, Guohua Hu